Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort (https://pkkbeaufort.moh.gov.my)

Penyayang, Kerja Berpasukan dan Profesionalisme Budaya Kerja Kita

Slogan dan Moto PKK Beaufort

Category : Profil Jabatan

Slogan

Penyayang, Kerja Berpasukan dan Profesionalisme Budaya Kerja Kita

Moto

Kecekapan Dan Kejujuran Menjana Peribadi

Mencapai Perkhidmatan Bertaraf Global