Piagam Pelanggan  Profil Jabatan  3328 reads

Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga

  1. Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sewajarnya yang berkualiti tanpa mengira umur,jantina,agama atau taraf sosioekonomi

  2. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik,mesra,hormat,bertimbang rasa,bersopan-santun,jujur dan iklhlas.

  3. Setiap pelanggan akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur yang dicadangkan termasuk risiko dan pilihan yang lain.

  4. Kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna akan disediakan untuk keselesaan pelanggan

  5. Masa yang diambil untuk perkhidmatan

  • Klinik Ibu dan Anak -120 Minit
  • Jabatan Pesakit Luar - 90 Minit
Print article  View this article in PDF format