Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)  Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)  4592 reads

Unit KAS Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort

Unit KAS Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort terdiri daripada pecahan 8 unit utama yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam pelaksanaan aktiviti. Objektif utama Unit KAS Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort ialah untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti disebabkan oleh penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit dan keadaan-keadaan yang berkait supaya ianya tidak merupakan masalah kesihatan awam di kawasan operasi Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort (Daerah Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu). Ini boleh dicapai melalui promosi kehidupan sihat, tempat kerja sihat dan selamat, alam sekitar yang bersih, langkah-langkah pencegahan yang sesuai, pengesanan dan rawatan awal, surveilans yang kerap, perkhidmatan pemilihan yang tepat, penyertaan masyarakat secara aktif dan kolaborasi antara sektor kepada pembentukan masyarakat yang sihat dan penyayang.

UNIT CDC

Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC) yang juga dikenali sebagai Unit Epidemiologi berfungsi untuk memantau dan menyelaras akitiviti kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa.

 

Objektif Umum

Mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh penyakit berjangkit dengan promosi kesihatan, pengesanan dan rawatan awal, pemantauan berkesan dan pencegahan kejadian penyakit supaya tidak menjadi ancaman kepada kesihatan awam.

 

Objektif Khusus

  1. Memantapkan aktiviti pemantauan kejadian penyakit berjangkit supaya rawatan dan kawalan awal dapat dilaksanakan secepat mungkin
  2. Menggunanakan teknologi yang bersesuaian di dalam pemantauan, pencegahan dan langkah-langkah kawalan bagi mengurangkan response time semasa wabak
  3. Menyedia dan mengkoordinasi survelan yang optimum, pengesanan awal rawatan dan pemulihan penyakit berjangkit
  4. Menggalakkan cara hidup sihat, persekitaran yang bersih dan cara kawalan dan pencegahan terhadap penyakit berjangkit
  5. Menggalakkan penglibatan masyarakat dan kolaborasi antara badan kerajaan dan bukan kerajaan ke arah pembangunan masyarakat yang sihat dan penyayang

Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC) yang juga dikenali sebagai Unit Epidemiologi berfungsi untuk memantau dan menyelaras akitiviti kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa.

 

Objektif Umum

Mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh penyakit berjangkit dengan promosi kesihatan, pengesanan dan rawatan awal, pemantauan berkesan dan pencegahan kejadian penyakit supaya tidak menjadi ancaman kepada kesihatan awam.

 

Objektif Khusus

  1. Memantapkan aktiviti pemantauan kejadian penyakit berjangkit supaya rawatan dan kawalan awal dapat dilaksanakan secepat mungkin
  2. Menggunanakan teknologi yang bersesuaian di dalam pemantauan, pencegahan dan langkah-langkah kawalan bagi mengurangkan response time semasa wabak
  3. Menyedia dan mengkoordinasi survelan yang optimum, pengesanan awal rawatan dan pemulihan penyakit berjangkit
  4. Menggalakkan cara hidup sihat, persekitaran yang bersih dan cara kawalan dan pencegahan terhadap penyakit berjangkit
  5. Menggalakkan penglibatan masyarakat dan kolaborasi antara badan kerajaan dan bukan kerajaan ke arah pembangunan masyarakat yang sihat dan penyayang

 

Print article  View this article in PDF format