Unit Perkhidmatan dan Aset  Pentadbiran  5150 reads

Unit Perkhidmatan dan Aset
Pengenalan
Unit Pengurusan PKK Beaufort bertanggungjawab untuk memberi pelbagai perkhidmatan bagi urusan pentadbiran iaitu perjawatan bagi 3 daerah Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu.
Skop Kerja Pengurusan
1. Bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan kaunter yang berkualiti.
2. Menguruskan penghantaran dan penerimaan surat dalaman dan luaran PKK Beaufort.
3. Urusan Rekod Harta Modal dan Inventori.
4. Menguruskan pencalonan pingat dan anugerah darjah kebesaran negeri dan persekutuan dan anugerah yang lain bagi kakitangan yang layak dicalonkan
5. Mempastikan semua anggota PKK Beaufort mengemaskini semua modul dalam sistem HRMIS yang dikuatkuasakan.
6. Menguruskan serta urusetia bagi Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) anggota PKK Beaufort.
7. Menguruskan jadual penggunaan Bilik Mesyuarat Utama
8. Menguruskan tempahan makanan dan minuman bagi semua mesyuarat.
9. Menyediakan borang-borang Am untuk kegunaan anggota
10. Memantau rekod kehadiran bagi semua kakitangan PKK Beaufort11. Mengurus tatacara perolehan sebutharga bagi projek-projek dibawah PKK Beaufort yang telah diluluskan oleh JKNSabah/KKM.
 Fungsi dan Peranan Unit Perkhidmatan dan Perjawatan
1. Menyediakan perancangan sumber manusia bagi 3 daerah Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu melalui perjawatan yang diluluskan oleh Bahagian Sumber KKM.
2. Memproses permohonan pertukaran anggota, penetapan gaji, penyemakan gaji, pemakaian dan penyemakan skim perkhidmatan.
3. Melaksanakan perancangan tenaga manusia di peringkat PTJ mengikut Garis Panduan Perancangan Tenaga Manusia Sektor Awam 1985 yang dikeluarkan oleh JPA.
4. Menyemak dan memastikan kekosongan jawatan yang perlu diisi dengan segera.
5. Pelaksanaan skim perkhidmatan seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam.
6. Melaksanakan urusan pengambilan dam pelantikan kakitangan sambilan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4/2000
7. Melaksanakan urusan pertukaran lantikan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 17/2002.
8. Melaksanakan penetapan gaji bagi pegawai yang dinaikkan pangkat secara lantikan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 1/2003
9. Melaksanakan kaedah penetapan gaji permulaan dan pelarasan gaji kenaikan pangkat berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2007
10. Melaksanakan urusan kenaikan pangkat mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
11. Melaksanakan sesi tapisan dan saringan permohonan jawatan kakitangan baru (Pekerja Sambilan) dan senarai pendek pemohon.
12. Penempatan dan pertukaran mengikut keperluan dan kepentingan perkhidmatan bagi daerah Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu
13. Mengemaskini data-data perjawatan dari segi bilangan perjawatan dan pengisian.
14. Mengurus kenaikan pangkat semua anggota PKK Beaufort.

Lain Lain skop dan peranan unit adalah seperti berikut:
1. Cuti kakitangan.
2. Perletakan jawatan.
3. Pencen
4. Pinjaman perumahan.
5. Disiplin dan tatetertib.
6. Permohonan ke luar negara.
7. Pengeluaran KWSP.
8. Urusan gaji, perubahan gaji, bonus, tunggakan dan elaun.
9. Pemangkuan dan penanggungan tugas.
10. Permohonan kursus induksi.
11. Opsyen pencen dan KWSP.
12. Maklumat Staf.
13. Pelepasan dengan izin.
14. Buku rekod perkhidmatan.
15. Fail peribadi kakitangan.
 Piagam Pelanggan Unit Pengurusan

BIL

URUSAN/PERKHIDMATAN

TEMPOH PIAGAM

1.

Memastikan urusan surat menyurat seperti proses surat masuk, surat keluar dan edaran dalaman dilaksanakan

3 hari

2.

Memastikan semua pekeliling dan PKPA yang diterima dari KKM diedarkan kepada semua Ketua Unit Daerah Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu melalui email

2 hari

3.

Memastikan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan bagi semua anggota dibawah JKNSABAH dilaksanakan

Bulan Mei

4.

Menguruskan Pengisytiharan harta melalui sistem HRMIS

7 hari

5.

Memproses Permohonan Pinjaman Peribadi Anggota

7 hari

6.

Perakuan Perlantikan, Pengesahan dalam Perkhidmatan, Pemberian Taraf Berpencen, Kenaikan Pangkat, Perakuan Penanggungan Kerja, Penyelarasan Gaji. Semua di atas akan diproses dan diedarkan ke JKNSABAH

5 hari

7.

Keputusan mesyuarat JK Pertukaran dan Penempatan akan dimaklumkan kepada anggota

2 hari selepas penerimaan maklumbalas

8.

Permohonan Cuti Haji, Cuti Tanpa Gaji, Cuti Separuh Gaji, Cuti Bersalin dan lain-lain akan diuruskan

5 hari dari tarikh penerimaan permohonan

9.

Menguruskan dan merekodkan tempahan bilik mesyuarat setelah permohonan diterima

1 hari dari tarikh penerimaan permohonan

10.

Permohonan pelepasan dan perletakan jawatan akan diuruskan

5 hari dari tarikh penerimaan permohonan

11.

Kenyataan Perkhidmatan akan dikemaskini dalam Buku Perkhidmatan

2 hari dari tarikh penerimaan dokumen

Print article  View this article in PDF format