Objektif, Visi dan Misi PKK Beaufort  Profil Jabatan  4076 reads

Objektif Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort

Bertanggungjawab di dalam aspek perancangan, pelaksanaan, pemantauan perkhidmatan kesihatan promotif, pencegahan, rawatan dan rehabilitatif yang disampaikan kepada pelanggan.

 Perkhidmatan Pembangunan Kesihatan Keluarga

  • Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak
  • Perkhidmatan Pesakit Luar dan Kecemasan

Perkhidmatan Makmal.

Perkhidmatan Farmasi dan Bekalan.

Perkhidmatan Promosi Kesihatan.

Perkhidmatan Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Perkhidmatan Pemakanan.

Perkhidmatan Kawalan Penyakit.

Visi

Daerah Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu akan menjadi sebuah kawasan  yang sihat melalui satu sistem kesihatan yang mudah capai, cekap, mesra pelanggan dan bersesuaian dengan persekitaran semasa. Perkhidmatan ini mengutamakan kualiti dan kepuasan pelanggan serta menggalakkan penglibatan individu, keluarga dan masyarakat kearah peningkatan mutu kesihatan yang optima melalui aktiviti pendidikan dan promosi kesihatan menerusi anggota yang berinovatif. 

Misi

Menggalakkan penglibatan masyarakat untuk:

  • Mencapai sepenuhnya tahap kesihatan yang optimum.
  • Menghargai kesihatan sebagai aset yang tidak ternilai.
  • Membudayakan amalan dan tingkahlaku positif kearah cara hidup sihat
Print article  View this article in PDF format