Unit Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor (RKPV)  Kawalan Penyakit Bawaan Vektor (RKPBV)  4956 reads

Unit Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor (RKPBV) bertanggungjawab ke atas morbiditi dan mortaliti penyakit-penyakit bawaan vektor yang merangkumi penyakit Malaria, Denggi, Filariasis, Japanese Encephalitis, Typhus, Hawar, Penyakit Demam Kuning dan Chikungunya.

Objekif Unit RKPBV meliputi:-

  1. Mengurangkan kejadian dan kematian penyakit bawaan vektor supaya ianya tidak lagi menjadi masalah kesihatan umum

  1. Mencegah kejadian penyakit bawaan vektor di kawasan di mana tiada berwabak pada ini

  1. Mencegah kedatangan semula penyakit Hawar dan mencegah pengimpotan penyakit Demam Kuning

UNIT RKPBV

Unit Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor (RKPBV) bertanggungjawab ke atas morbiditi dan mortaliti penyakit-penyakit bawaan vektor yang merangkumi penyakit Malaria, Denggi, Filariasis, Japanese Encephalitis, Typhus, Hawar, Penyakit Demam Kuning dan Chikungunya.

 

Objekif Unit RKPBV meliputi:-

  1. Mengurangkan kejadian dan kematian penyakit bawaan vektor supaya ianya tidak lagi menjadi masalah kesihatan umum

 

  1. Mencegah kejadian penyakit bawaan vektor di kawasan di mana tiada berwabak pada ini

 

  1. Mencegah kedatangan semula penyakit Hawar dan mencegah pengimpotan penyakit Demam Kuning
Print article  View this article in PDF format