Unit Tibi dan Kusta (TBC)  Tibi dan Kusta (TBC)  1480 reads

Unit Kawalan Penyakit Tibi berperanan memantau Program Kawalan Tibi dengan sasaran:-

  1. Melindungi sekurang-kurangnya 95% daripada jumlah penduduk yang mudah dijangkiti dengan imunisasai BCG

 

  1. Memberi rawatan berkesan kepada sekurang-kurangnya 85% daripada punca jangkitan yang telah dikenalpasti tidak lagi menjadi punca jangkitan penyakit

 

Antara aktiviti unit Kawalan Tibi meliputi notifikasi dan laporan kes tibi, pengesanan kes tibi, pemantauan hasil rawatan, program BCG dan perkhidmatan makmal.

UNIT KAWALAN PENYAKIT TIBI DAN KUSTAUnit Kawalan Penyakit Tibi berperanan memantau Program Kawalan Tibi dengan sasaran  Melindungi sekurang kurangnya 95% daripada jumlah penduduk yang mudah dijangkiti dengan imunisasai BCG Memberi rawatan berkesan kepada sekurang kurangnya 85% daripada punca jangkitan yang telah dikenalpasti tidak lagi menjadi punca jangkitan penyakit Antara aktiviti unit Kawalan Tibi meliputi notifikasi dan laporan kes tibi, pengesanan kes tibi, pemantauan hasil rawatan, program BCG dan perkhidmatan makmal.

Print article  View this article in PDF format