Unit Kesihatan Pekerjaan Dan Alam Sekitar (KPAS)  Kesihatan Pekerjaan Alam Sekitar (KPAS)  3996 reads

 Unit KPAS adalah komited terhadap mempromosi kesihatan pekerjaan dan masyarakat terhadap kesan dari perubahan alam pekerjaan dan alam sekitar akibat dari hazad-hazad dalam pekerjaan mereka dan pencemaran alam sekitar. Bagi mencapai matlamat ke arah pemeliharaan kesihatan dan kualiti kehidupan pekerja dan masyarakat, unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar telah menetapkan objek berikut:-

  1. Pengawasan penyakit-penyakit di kalangan pekerja dari hazad-hazad di tempat kerja.
  2. Pengawasan penyakit-penyakit di kalangan masyarakat dari pencemaran di persekitaran tempat tinggal mereka.
  3. Promosi pengalaman etika kerja yang baik di tempat kerja dan alam sekitar ke arah penjagaan kesihatan diri dan masyarakat.

 

Print article  View this article in PDF format