Unit Penyiasatan dan Pendakwaan  Penyiasatan dan Pendakwaan  149 reads

Aktiviti utama unit ini adalah penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 (PPKHT) dan juga memantau serta menyelaras aktiviti pendakwaan yang melibatkan Undang-Undang Kesihatan Awam iaitu Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975, Akta Pengawalan dan Pencegahan Penyakit-Penyakit Berjangkit 1988 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004.

Print article  View this article in PDF format