Senarai Perkhidmatan PKK Beaufort  Profil Jabatan  3318 reads

 • Unit Pentadbiran
 • Unit Pembangunan Keluarga
 • Kesihatan Primer
 • Kesihatan Ibu dan Anak
 • Pemakanan
 • Unit Kesihatan Alam Sekeliling
 • Kawalan Penyakit Berjangkit/Tidak Berjangkit
 • Kawalan Keselamatan dan Kualiti Makanan
 • Kawalan Kualiti Air
 • Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)
 • Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar
 • Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
 • Unit TB/Kusta
Print article  View this article in PDF format