Direktori Staf
Nama
Md. Ezlanney Bin Abd.Razak
Jawatan
Penolong Pegawai Perubatan U29

No Tel
087-831066
Unit
Kesihatan Primer
  Klinik Kesihatan Menumbok
Direktori Staf »