Direktori Staf
Nama
Zumahadiyati Bt Ag Amit
Jawatan
Pembantu Kesihatan Awam U3

No Tel
087-811134
Unit
Kesihatan Primer
  Klinik Kesihatan Sindumin Sipitang
Direktori Staf »