Laman Web Rasmi Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort (http://pkkbeaufort.moh.gov.my)

Penyayang, Kerja Berpasukan dan Profesionalisme Budaya Kerja Kita

Piagam Pelanggan

Category : Profil Jabatan

Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga

  1. Setiap pelanggan akan diberi perkhidmatan sewajarnya yang berkualiti tanpa mengira umur,jantina,agama atau taraf sosioekonomi

  2. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik,mesra,hormat,bertimbang rasa,bersopan-santun,jujur dan iklhlas.

  3. Setiap pelanggan akan diberi penerangan yang jelas mengenai prosedur yang dicadangkan termasuk risiko dan pilihan yang lain.

  4. Kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna akan disediakan untuk keselesaan pelanggan

  5. Masa yang diambil untuk perkhidmatan