Klinik Desa Mesapol Sipitang  Kinik-Klinik Desa Sipitang  1915 reads

Klinik Desa Mesapol Sipitang (in memories)

BIOGRAFI

Klinik Desa Mesapol dibina pada awal tahun 1968. Setelah beroperasi selama lebih kurang 36 tahun, pada tahun 2004 perkhidmatanya ditamatkan atas dasar keselamatan. Anggota yang bertugas disini ditugaskan sementara waktu di Klinik kesihatan ibu dan anak sipitang sementara menunggu bangunan baru dibina nanti.

Print article  View this article in PDF format